Triakel
Sånger från 63° N
  (Euro 12,95 zuzügl. Versandkosten)
   
  Inhalt des Notenhefts

 

1. Lilltåa, Tåtilla

2. Veit

3. Bli som far

4. N'Lars och N'mas

5. Lihll-Pe i Floa

6. Grannar och vänner

7. Nu have denna dag

8. Min docka

9. Barnamörderskan

10. Tordyveln

11. Guds fruktank/Steklåt

12. Älskaren i gluggen

13. Den gråtande drängen

14. Långsmasaguten

15. Farväl alla vänner

16. I Jamtlann