Sånger från norr - Folkmusik från Västerbotten, Norrbotten & Lappland


Fotos: Aron Mattsson


LISA LESTANDER - Gesang, Flügelhorn
JONAS KNUTSSON - Saxophone
MATS ÖBERG - Synthesizer, Harmonica